Abstrakte Bakterien- oder Viruszelle in Kugelform mit langen Antennen. Coronavirus. Pandemie- oder Virusinfektionskonzept - 3D-Rendering.

Abstrakte Bakterien- oder Viruszelle in Kugelform mit langen Antennen. Coronavirus. Pandemie- oder Virusinfektionskonzept - 3D-Rendering. - 138924227
Dateinummer138924227

Abstract bacteria or virus cell in spherical shape with long antennas. Corona virus. Pandemic or virus infection concept - 3D Rendering.