Kuchen-Symbol im Vektor. Logotyp

Kuchen-Symbol im Vektor. Logotyp - 165668958