Salzsymbol im Vektor. Logotyp;

Salzsymbol im Vektor. Logotyp; - 179035152