Giraffe steht im Etosha-Nationalpark in Namibia

Giraffe steht im Etosha-Nationalpark in Namibia - 199667679