Puerto Escondido, Mexiko, 1 April 2005. Ein Surfer im Fass in Puerto Escondido, Mexiko.

Puerto Escondido, Mexiko, 1 April 2005. Ein Surfer im Fass in Puerto Escondido, Mexiko. - 6890711